Chào mừng bạn đến với Vườn Thơ Tao Ngộ.

  • Announcements

    • Post your Video in your profile

      For Dailymotion videos, copy the embed code. It should look like this: <div><object width="425" height="255"> [WE WANT THE FOLLOWING] <param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/3osVmvVgotGML5d9D"></param>'>http://www.dailymotion.com/swf/3osVmvVgotGML5d9D"></param> [WE WANT WHAT'S BEFORE THIS] <param name="allowfullscreen" value="true"></param> <embed src="http://www.dailymotion.com/swf/3osVmvVgotGML5d9D" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="255" allowfullscreen="true"> </embed></object><br /><b> <a href="http://www.dailymotion.com/video/xqmht_charlie-the-unicorn">Charlie the Unicorn</a></b> <br /><i>Uploaded by <a href="http://www.dailymotion.com/DrawnTogetherMyspace">DrawnTogetherMyspace</a></i></div> (Note that the items in brackets [ ] indicate the item we want, just as a bit of help) We're interested in this: <param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/3osVmvVgotGML5d9D"></param>'>http://www.dailymotion.com/swf/3osVmvVgotGML5d9D"></param> Basically the entire third line. Now, copy the URL in the value area so that you have this: http://www.dailymotion.com/swf/3osVmvVgotGML5d9D Now delete this: http://www.dailymotion.com/swf/ so that you have this: 3osVmvVgotGML5d9D For Veoh videos, copy the permalink given. It should look something like this: http://www.veoh.com/videos/v364120t47hYbcR Now delete this: http://www.veoh.com/videos/ so that it looks like this: v364120t47hYbcR This is the code you enter. Don't worry if it isn't the same code, because it won't be unless you selected this exact video. For Youtube videos, copy the URL for the video. It should look something like this: Now, delete this: http://youtube.com/watch?v= so that it looks like this: Q5im0Ssyyus This is the code you enter. Don't worry if it isn't the same code, because it won't be unless you selected this exact video.

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Cai luong tuong Cu - Ngao So Oc Hen - AVI - DVD Rip power by Magic DVD Ripper

1 post in this topic

Posted · Report post

Ngao20So.jpg

NSƯT Thanh Điền: vai Huyện Trìa

NSƯT Thanh Kim Huệ: vai Hến

NSƯT Nam Hùng: vai Thầy Đề

NSƯT Tô Kim Hồng: vai Bà Huyện

Trường Xuân: vai Bói Ngao

Hề Minh: vai Thầy pháp

Giang Châu: vai Trùm Sò

Kiều Trúc Phượng: vai Cua

Hoàng Ấn: vai Trộm Ốc

Văn Khỏe: vai Lý Trưởng

Chuyển thể cải lương: Nguyễn Thành Châu

Đạo diễn: Ba Vân

Doan Cai luong Sai Gon 1 Trinh dien

------------------------------------------------------------------------------

Phan 1: (10 parts)

1) http://www.megaupload.com/?d=DZXCOXVW

2) http://www.megaupload.com/?d=J6SJ9E32

3) http://www.megaupload.com/?d=JUO6BQ9J

4) http://www.megaupload.com/?d=N37B8820

5) http://www.megaupload.com/?d=L0L3BVPY

6) http://www.megaupload.com/?d=MCQDGWZP

7) http://www.megaupload.com/?d=C2FNETA9

8) http://www.megaupload.com/?d=KBGRAVQ3

9) http://www.megaupload.com/?d=W5P5RZKF

End) http://www.megaupload.com/?d=6KQSQO27

Phan 2: (8 Parts)

1) http://www.megaupload.com/?d=JMDHG95F

2) http://www.megaupload.com/?d=3E7MIFFH

3) http://www.megaupload.com/?d=F2KJQ3FM

4) http://www.megaupload.com/?d=O83YYKLW

5) http://www.megaupload.com/?d=DKT21ZIP

6) http://www.megaupload.com/?d=MVU4PH38

7) http://www.megaupload.com/?d=X9NQO7P0

End) http://www.megaupload.com/?d=CKSLVNQ6

Comming soon: Trich doan: Xu an Bang Qui Phi (2hrs)

Khong co phan Vo duyen Cong chua Phi Nhung dong.

Vu Linh, Tai Linh, Thanh Hang, Thanh Tong.

Qui Dzi nao muon coi xin cho biet.

Share this post


Link to post
Share on other sites